Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mlýnský potok s přítokem
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2020 20.01.2020 10:00
Tůň Mydlářka
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2020 17.01.2020 10:00
VN Libušíny
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2020 20.01.2020 10:00
VN Ve Studýnkách, k.ú. Čekyně
podlimitní Zadáno 06.01.2020 23.01.2020 10:00
Bílá voda
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2019 19.12.2019 10:00
Mukovský potok, ř.km 1,415 - 1,964
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2019 18.12.2019 10:00
Valštejnka v km 2,260-4,000
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2019 17.12.2019 10:00
Strž Velký Ořechov km 0,000-0,600
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2019 23.12.2019 10:00
Novoveský potok Nová Ves ř.km 2,150-3,230 - realizace stavebních prácí
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2019 10.12.2019 10:00
Jamenský potok u nádrže
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2019 02.12.2019 11:00
Musík ř.km 5,700 - 6,520
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2019 25.11.2019 10:00
VN U Pily, k.ú. Žádlovice
podlimitní Zadáno 08.11.2019 10.12.2019 10:00
Rusava km 26,317 - 28,525
podlimitní Zadáno 07.10.2019 11.11.2019 10:00
Doplnění svodnic LS Hanušovice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2019 17.10.2019 11:00
LC Za školou
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2019 17.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016