Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Suchý sklad Čáslavský
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2019 29.07.2019 11:00
LP Tříramenného potoka - přehrážka v km 0,460
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2019 29.07.2019 10:00
Semetínka km 1,710-1,900
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2019 29.07.2019 11:00
Šumice na Hané km 2,77-15,90 - ZP
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2019 25.07.2019 16:00
Čečínský potok RVS - nádrže
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2019 18.07.2019 11:00
Revitalizace mokřadu U Okrajkové II - realizace stavebních prácí
podlimitní Zadáno 25.06.2019 17.07.2019 10:00
RN Na pískách-DOSTAVBA.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 02.08.2019 10:00
LC Jizerská - oprava mostu 410373 přes Jizerku
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2019 03.07.2019 11:00
Odstranění havarijního stavu mostního objektu Glovčín - technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2019 01.07.2019 09:00
Stavba stínoviště v lesní školce Višňová
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2019 04.07.2019 10:00
Vápenický potok ř.km 0,200 - 1,000
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2019 03.07.2019 10:00
Rusava v Jankovicích km 19,455-19,600 II.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2019 28.06.2019 10:00
LC Mlynářovický kopec
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 14.06.2019 00:00
Kralická obora 2RN LP Oslavy v km 34,5
podlimitní Zadáno 12.06.2019 28.06.2019 10:00
RO - Lapač splavenin Bradelný
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2019 07.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016