Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Chuchelenský potok obj.č.7 rek.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2019 27.05.2019 10:00
VN Vlčí
podlimitní Zadáno 03.05.2019 23.05.2019 11:00
Lesní cesta K Oponě, Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského, Opevnění toku Světlá
podlimitní Zadáno 24.04.2019 29.05.2019 10:00
Revitalizace Kunštát
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 30.04.2019 10:00
VN Hutě
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 02.05.2019 10:00
RN SAŇ
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2019 30.04.2019 10:00
Oprava lesní cesty Křínov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 18.04.2019 10:00
VN Rybárna
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2019 15.04.2019 10:00
VN Zelené Dolíky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2019 15.04.2019 10:00
MO Fojtka - seník
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2019 09.04.2019 10:00
Oprava oplocení v oboře Hájek
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 09.04.2019 10:00
Výstavba retenční nádrže Soutok
podlimitní Zadáno 27.03.2019 23.04.2019 10:00
Malechovský potok ř.km 0,100-1,800
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 25.03.2019 10:00
Oprava střechy objektu Konopiště č.p. 12
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 27.03.2019 10:00
Suchý sklad Čáslavský - sjezd
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 18.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016