Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
LC Ohrada - Skalka, investice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2017 30.05.2017 15:00
Kyjanka v k.ú. Výkleky - nánosy
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017 24.05.2017 10:00
Opravy lesních cest, Buková Hora 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 25.05.2017 12:00
LC Trávník Pastvinská
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2017 03.04.2017 11:00
Obnova a využití vápenky Kovářská - Milník 1
podlimitní Zadáno 14.03.2017 31.03.2017 09:00
Drobné opravy LC revíry Hrabina a Malenovice 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2017 05.04.2017 10:00
Drobné opravy LC revíry Návojná, Sidonie, Štítná a Vysoké Pole 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2017 06.04.2017 08:00
Drobné opravy revír Javořina 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2017 05.04.2017 08:00
Oprava a modernizace lesní cesty SV Šraňky
podlimitní Zadáno 08.03.2017 28.03.2017 09:00
Rekonstrukce LC Nad starou střelnicí
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2017 24.03.2017 10:00
Rekonstrukce lesovna Jakule
podlimitní Zadáno 28.02.2017 17.03.2017 10:00
Dusíkův potok v ř. km 0,000-0,200
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2017 08.03.2017 09:30
RN Na Pískách
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2017 07.03.2017 09:30
Naučná stezka Fláje - LC Hartealle, LC Jihobřežní, LC Mlýnská
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 14.03.2017 13:00
Rekonstrukce 2 propustků - revír Lučina
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2017 28.02.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016