Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OHB LP Nedašovky v Nedašově km 0,000-3,075 II.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2018 17.07.2018 10:30
SV Studené údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018 17.07.2018 09:30
Zemní sklad - revír Slabce
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018 16.07.2018 10:00
Dlouhý Újezd - RVT U Křížku
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2018 12.07.2018 10:00
Mühwaldský rybníček-obnova
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2018 10.07.2018 08:00
MVN Zlatěšovice
podlimitní Zadáno 18.06.2018 23.07.2018 09:00
Administrativní budova LS Ostrava
podlimitní Zadáno 15.06.2018 23.07.2018 11:00
Babská v k.ú. Velké Karlovice
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2018 04.07.2018 10:30
Tůň Pod Vraní skálou I.,II.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2018 04.07.2018 10:00
Výstavba LC Štětka I
podlimitní Zadáno 15.06.2018 04.07.2018 09:00
Výstavba technického zázemí lesní školky Višňová - šatny
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 25.06.2018 10:00
MVN Vlčínek
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 19.06.2018 09:30
Most Boňkov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2018 11.06.2018 09:00
LC Zámecká
podlimitní Zadáno 29.05.2018 18.06.2018 09:00
Babické rybníky a lesní odvozní cesty - Babice (rek.+OaÚ)
podlimitní Zadáno 24.05.2018 27.06.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016