Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Čištění příkop na LS Loučná nad Desnou
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2017 23.08.2017 08:00
MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách - A. Opatření pro tetřívka obecného
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2017 29.08.2017 12:00
Vrchová Prakšice
podlimitní Zadáno 11.08.2017 30.08.2017 09:00
Oprava a rekonstrukce LC Podhurská - LS Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2017 23.08.2017 08:30
Výstavba kapličky Horní Blatná
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2017 24.08.2017 15:00
Oplocení semenného sadu Brandov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2017 17.08.2017 09:00
Oprava LC revír č.7
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2017 11.08.2017 13:00
LC Pod Řízkem - investice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2017 09.08.2017 12:00
Soubor opatření pro podporu populací zvláště chráněných druhů v rámci CHKO Železné hory - P2020
podlimitní Zadáno 17.07.2017 16.08.2017 09:30
LC Pod Skleněný vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2017 24.07.2017 09:30
Studený potok, ř.km 0,700 - 1,340, Studený
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2017 10.07.2017 10:00
LC Rovénky
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017 20.06.2017 11:00
Lesní cesty u Červené hájovny
podlimitní Zadáno 07.06.2017 23.06.2017 09:00
Revitalizace Mlýnského potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2017 19.06.2017 15:00
Předtěžební příprava revíru Budišov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2017 09.06.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016