Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Markoušovický potok - zkapacitnění
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2018 16.03.2018 09:30
Hodonínka v k.ú. Křtěnov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2018 15.03.2018 09:00
Teplička km 5,550-8,300, Újezd
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2018 20.02.2018 11:30
Rekonstrukce LC Nad spáleništěm
podlimitní Zadáno 06.02.2018 28.02.2018 09:00
Revitalizace lokality Švábinov a obnova MVN Všesoky
podlimitní Zadáno 05.02.2018 22.02.2018 09:00
REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ
podlimitní Zadáno 31.01.2018 20.02.2018 09:00
LC Velká louka
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2018 15.02.2018 11:30
RO Kameňák km 5,0 a 5,4
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2018 06.02.2018 11:00
VN Jordán II.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2018 24.01.2018 10:00
VN Zadní Žďár - rekonstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2018 16.01.2018 09:00
Zlín, Lukov 132
podlimitní Zadáno 05.01.2018 30.01.2018 09:00
Doubický potok, ř.km 4,320 - 4,650, Doubice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2018 16.01.2018 08:30
Zdislavský potok, ř.km 2,74 - 4,97
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2018 16.01.2018 09:00
VN Sedmihoří
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2017 20.12.2017 09:00
LC Přehradní I - rekonstrukce
podlimitní Zadáno 01.12.2017 20.12.2017 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016