Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce LC Kaštanka, Od Kaštanky nad hospodu
podlimitní Zadáno 24.05.2017 13.06.2017 11:00
LC U Rybníčků -realizace
podlimitní Zadáno 23.05.2017 09.06.2017 10:00
Miřetický potok - Skalní , ř.km 0,0 - 3,2
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017 05.06.2017 10:00
Buchlovický potok, km 2,600-2,780 - nánosy
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 01.06.2017 11:00
P 2020 - pavilonek Kuchyňka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 05.06.2017 08:00
LC Ohrada - Skalka, investice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2017 30.05.2017 15:00
Kyjanka v k.ú. Výkleky - nánosy
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017 24.05.2017 10:00
Opravy lesních cest, Buková Hora 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 25.05.2017 12:00
Rekonstrukce vodní nádrže Zvonička
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2017 03.05.2017 12:00
LC Saská
podlimitní Zadáno 05.04.2017 26.04.2017 10:00
LC Trávník Pastvinská
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2017 03.04.2017 11:00
Obnova a využití vápenky Kovářská - Milník 1
podlimitní Zadáno 14.03.2017 31.03.2017 09:00
Drobné opravy LC revíry Hrabina a Malenovice 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2017 05.04.2017 10:00
Drobné opravy LC revíry Návojná, Sidonie, Štítná a Vysoké Pole 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2017 06.04.2017 08:00
Drobné opravy revír Javořina 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2017 05.04.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016