Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VN Černý rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2018 28.08.2018 09:00
Potok Brusénka OPŠ v km 0,082-1,219 II.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2018 22.08.2018 09:30
LC K Černé studánce - výstavba
podlimitní Zadáno 03.08.2018 22.08.2018 09:00
LC Nad rybníky
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2018 16.08.2018 09:30
Stavební úpravy č.p. 2, Konopiště - Oprava fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2018 17.08.2018 10:00
Oprava přibližovacích linek 194 - revír Sv. Barbora
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2018 13.08.2018 08:00
Výstavba provozní budovy Nýrsko
podlimitní Zadáno 30.07.2018 16.08.2018 09:00
NW Stezka Brno Přehrada P2020 - 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2018 13.08.2018 08:00
LC Kristiánovská
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2018 07.08.2018 12:00
Rekonstrukce LC Horní Alej
podlimitní Zadáno 23.07.2018 22.08.2018 09:00
LC Stará Můstecká
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2018 01.08.2018 10:00
Hřiště na vyhlídce
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2018 23.07.2018 12:00
Oprava LC na LR Říčky - LS Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 23.07.2018 08:30
LC Terexová
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2018 17.07.2018 09:00
OHB LP Nedašovky v Nedašově km 0,000-3,075 II.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2018 17.07.2018 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016