Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nánosy Prusinovice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2018 19.03.2018 09:00
Zděchovka ve Zděchově
podlimitní Zadáno 06.03.2018 09.04.2018 09:00
Rekultivace zemníku Šurf
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2018 16.03.2018 13:00
Rekultivace zemníků Štěstí s radostí a Zlatý kopec - realizace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2018 13.03.2018 09:00
Opravy lesních cest na revíru Dobrná
podlimitní Zadáno 26.02.2018 15.03.2018 09:30
LC Novohájská - LC Hrkavá
podlimitní Zadáno 22.02.2018 13.03.2018 10:00
Zpevněná plocha v MO Kytlice
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2018 06.03.2018 08:00
LS Hanušovice 251 - stavební úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2018 16.03.2018 09:00
Valašská Bystřice 220
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2018 28.02.2018 08:00
Novostavba LC Nad Bukovkou
podlimitní Zadáno 14.02.2018 06.03.2018 09:00
Sázavský potok - stabilizace koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2018 16.03.2018 09:00
Teplička km 5,550-8,300, Újezd
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2018 20.02.2018 11:30
Rekonstrukce LC Nad spáleništěm
podlimitní Zadáno 06.02.2018 28.02.2018 09:00
REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ
podlimitní Zadáno 31.01.2018 20.02.2018 09:00
LC Velká louka
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2018 15.02.2018 11:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016