Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách - B. Opatření k usměrňování návštěvníků
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2016 10.02.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  10 17 18 19 20 21