Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
RO Kameňák km 5,0 a 5,4
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2018 06.02.2018 11:00
VN Zadní Žďár - rekonstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2018 16.01.2018 09:00
Zlín, Lukov 132
podlimitní Zadáno 05.01.2018 30.01.2018 09:00
LC Přehradní I - rekonstrukce
podlimitní Zadáno 01.12.2017 20.12.2017 08:30
Provozní objekty v oboře Fláje
podlimitní Zadáno 14.11.2017 04.12.2017 09:30
Soustava RN Sedlo - kaskáda "na Kotelickém potoce"
podlimitní Zadáno 02.11.2017 23.11.2017 09:00
Březinský potok, ř.km 0,000 - 0,200 - přehrážka
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2017 07.11.2017 09:30
Radějovka km 12,302 - 13,000
podlimitní Zadáno 25.10.2017 28.11.2017 09:00
Radioaktivní prameny Stříbrnice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2017 03.11.2017 08:00
Oprava živičného povrchu na LC Kožská - LS Nasavrky
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2017 30.10.2017 08:00
LP Bělského potoka, ř.km 0,200 - 0,250
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2017 10.10.2017 10:00
Oprava asfaltů revír Celnice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2017 02.10.2017 09:00
Býšťský potok ř.km 0,300-2,000
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2017 27.09.2017 09:00
Kaplička Svojšín - realizace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2017 25.09.2017 08:00
Hájovna Lžovice 33
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2017 20.09.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016