Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
LC Prokopská
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2017 01.08.2017 11:00
Soubor opatření pro podporu populací zvláště chráněných druhů v rámci CHKO Železné hory - P2020
podlimitní Zadáno 17.07.2017 16.08.2017 09:30
LC Pod Skleněný vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2017 24.07.2017 09:30
Studený potok, ř.km 0,700 - 1,340, Studený
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2017 10.07.2017 10:00
LC Rovénky
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017 20.06.2017 11:00
Lesní cesty u Červené hájovny
podlimitní Zadáno 07.06.2017 23.06.2017 09:00
Revitalizace Mlýnského potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2017 19.06.2017 15:00
Předtěžební příprava revíru Budišov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2017 09.06.2017 09:00
P 2020 - VN Třebušín - Centrum lesní pedagogiky
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2017 12.06.2017 09:00
Rekonstrukce LC Kaštanka, Od Kaštanky nad hospodu
podlimitní Zadáno 24.05.2017 13.06.2017 11:00
LC U Rybníčků -realizace
podlimitní Zadáno 23.05.2017 09.06.2017 10:00
Miřetický potok - Skalní , ř.km 0,0 - 3,2
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017 05.06.2017 10:00
Buchlovický potok, km 2,600-2,780 - nánosy
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 01.06.2017 11:00
P 2020 - pavilonek Kuchyňka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 05.06.2017 08:00
LC Ohrada - Skalka, investice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2017 30.05.2017 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016