Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Býčkovice
podlimitní Zadáno 23.05.2018 27.06.2018 10:00
Výřez příkopů LC za rok 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2018 31.05.2018 09:00
LC Údolní
podlimitní Zadáno 15.05.2018 04.06.2018 09:00
LHO Rudolfka - realizace stavebních prací
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2018 28.05.2018 11:30
LC Za hájovnou Jezírka-opravy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2018 28.05.2018 10:00
LC Hraniční a Oborní 5
podlimitní Zadáno 10.05.2018 25.06.2018 10:00
Opravy linek na LS J.Hradec 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2018 15.05.2018 08:00
LC Šebená
podlimitní Zadáno 19.04.2018 14.05.2018 10:00
LC Horizontála- opěrná zeď
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2018 04.05.2018 08:00
Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku
podlimitní Zadáno 18.04.2018 23.05.2018 09:00
Stavební úpravy lesních cest Stateček a Křižovatka-Stateček
podlimitní Zadáno 17.04.2018 14.05.2018 09:30
Meliorace lesních porostů 2018 na LS JH
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2018 24.04.2018 08:00
SV Člověčí, LC Ivanová
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2018 23.04.2018 09:00
Obnova rybníku Utajený
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2018 20.04.2018 09:00
Oprava LC Čepičná a LC Píchovská
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2018 16.04.2018 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016