Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bystřička - Grapská - opěrná zeď
podlimitní Zadáno 26.03.2018 27.04.2018 09:00
Rekonstrukce RN Rychtářský les, k.ú. Albrechtice
podlimitní Zadáno 26.03.2018 27.04.2018 09:30
Technické zhodnocení LC Vydymačská
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2018 05.04.2018 10:00
Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2018 03.04.2018 09:00
Sněžná jáma Pavlovice
VZ malého rozsahu Zadávání 09.03.2018 23.03.2018 09:00
LC Barvářská
podlimitní Zadáno 08.03.2018 19.04.2018 10:00
Nánosy Prusinovice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2018 19.03.2018 09:00
Zděchovka ve Zděchově
podlimitní Zadáno 06.03.2018 09.04.2018 09:00
Rekultivace zemníku Šurf
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2018 16.03.2018 13:00
Rekultivace zemníků Štěstí s radostí a Zlatý kopec - realizace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2018 13.03.2018 09:00
Opravy lesních cest na revíru Dobrná
podlimitní Zadáno 26.02.2018 15.03.2018 09:30
LC Novohájská - LC Hrkavá
podlimitní Zadáno 22.02.2018 13.03.2018 10:00
Zpevněná plocha v MO Kytlice
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2018 06.03.2018 08:00
LS Hanušovice 251 - stavební úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2018 16.03.2018 09:00
Valašská Bystřice 220
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2018 28.02.2018 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016