Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava živičného povrchu na LC Kožská - LS Nasavrky
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2017 30.10.2017 08:00
LP Bělského potoka, ř.km 0,200 - 0,250
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2017 10.10.2017 10:00
Oprava asfaltů revír Celnice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2017 02.10.2017 09:00
Býšťský potok ř.km 0,300-2,000
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2017 27.09.2017 09:00
Kaplička Svojšín - realizace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2017 25.09.2017 08:00
Hájovna Lžovice 33
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2017 20.09.2017 10:00
Rekultivace zemníku Plavno
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2017 18.09.2017 12:00
LC Střelnice - Mostiny
podlimitní Zadáno 28.08.2017 14.09.2017 09:00
Rokytenka km 9,960 – 10,400 II.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2017 11.09.2017 12:00
LC Vojtěchová 1(0,000-1,230 km )
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2017 06.09.2017 13:00
U rybníka
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2017 06.09.2017 09:00
Čištění příkop na LS Loučná nad Desnou
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2017 23.08.2017 08:00
MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách - A. Opatření pro tetřívka obecného
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2017 29.08.2017 12:00
Vrchová Prakšice
podlimitní Zadáno 11.08.2017 30.08.2017 09:00
Oprava a rekonstrukce LC Podhurská - LS Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2017 23.08.2017 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016