Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Drobné opravy LC revíry Hrabina a Malenovice 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2017 05.04.2017 10:00
Drobné opravy LC revíry Návojná, Sidonie, Štítná a Vysoké Pole 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2017 06.04.2017 08:00
Drobné opravy revír Javořina 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2017 05.04.2017 08:00
Oprava a modernizace lesní cesty SV Šraňky
podlimitní Zadáno 08.03.2017 28.03.2017 09:00
Rekonstrukce LC Nad starou střelnicí
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2017 24.03.2017 10:00
Rekonstrukce lesovna Jakule
podlimitní Zadáno 28.02.2017 17.03.2017 10:00
Dusíkův potok v ř. km 0,000-0,200
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2017 08.03.2017 09:30
RN Na Pískách
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2017 07.03.2017 09:30
Naučná stezka Fláje - LC Hartealle, LC Jihobřežní, LC Mlýnská
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 14.03.2017 13:00
Rekonstrukce 2 propustků - revír Lučina
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2017 28.02.2017 08:00
LC polesí Valtice 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2017 22.02.2017 09:00
Technické zhodnocen LC Českomlýnská
podlimitní Zadáno 09.01.2017 26.01.2017 09:00
Oprava Miloňovského potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2016 27.12.2016 11:30
Folgenský p. - přehrážka, ř.km 0,18
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2016 28.11.2016 10:00
Veleňský potok, ř.km 0,417 - přehrážka
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2016 18.11.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016