Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
LC Švýcárenská - štět
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2016 16.11.2016 09:00
Naučná stezka Fláje - LC Jezdecká
podlimitní Zadáno 07.10.2016 26.10.2016 10:00
SV Pod Zemankou, SV Nad ničištěm, SV Pod Sedlem
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2016 20.09.2016 10:00
Rekonstrukce malé vodní nádrže Mláka
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2016 20.09.2016 10:00
Opravy lesních cest na polesí Šiberna, Olešovice a Mníšek
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016 01.07.2016 10:00
Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojné, km 0,0-3,030
podlimitní Zadáno 11.06.2016 07.07.2016 10:00
Čištění příkopů revír Javořina
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2016 24.05.2016 08:00
Drobné opravy revír Vizovice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2016 05.04.2016 08:30
ŠS Nové Město-výměna vrat 2x. TZ.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2016 14.03.2016 07:45
Technické zhodnocení LC Záhoří, LS V.Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2016 11.03.2016 10:00
MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách - B. Opatření k usměrňování návštěvníků
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2016 10.02.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  10 20 24 25 26 27 28