Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
LC Údolní - Nová (SO 100.1.3, SO 100.2.4)
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2020 20.02.2020 10:00
Mitrovický potok
VZ malého rozsahu Zadávání 29.01.2020 10.02.2020 10:00
Rohovec km 1,335 - 2,230
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2020 12.02.2020 10:00
Rybníky Jaroslav (I+.rek.)
VZ malého rozsahu Zadávání 29.01.2020 12.02.2020 10:00
LC Honzíkova SO-01
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2020 10.02.2020 10:00
Těptín - Vodovodní přípojky v Těsné ulici
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2020 11.02.2020 10:00
Rekonstrukce lesní cesty K hradu
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2020 03.02.2020 10:00
VN U Kamenné budky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2020 31.01.2020 10:00
Maděrka ř.km 0,330 -0,430 rek.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2020 29.01.2020 10:00
Velenický potok, ř.km 0,035 - 0,770
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2020 29.01.2020 10:00
Drahtinka - Hlinsko ř.km 0,000-0,208 rek.+OaÚ
podlimitní Zadávání 16.01.2020 17.02.2020 10:00
VN Kobylský
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2020 27.01.2020 10:00
O.B. Janov 269
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2020 22.01.2020 10:00
Oprava LC K Hubertské louce
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2020 24.01.2020 10:00
Klevetovský potok v Klevetově
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2020 21.01.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20  ››