Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Horní a Dolní rybník Nový Ples rek.+OaÚ
VZ malého rozsahu Zadávání 04.06.2020 17.06.2020 10:00
Libochovka ř. km 4,500 - 4,600
VZ malého rozsahu Zadávání 04.06.2020 16.06.2020 10:00
Drobné opravy LC a přibližovacích linek na revíru Tabarky
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2020 15.06.2020 10:00
Oprava LC na revíru Buchlovice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2020 15.06.2020 10:00
Oprava LC na revíru Bzenec
VZ malého rozsahu Zadávání 03.06.2020 15.06.2020 10:00
Jedlová - Josefův Důl 0,000-1,000 (I+OaÚ)
VZ malého rozsahu Zadávání 02.06.2020 15.06.2020 10:00
Obnova rybníka Kanice
VZ malého rozsahu Zadávání 02.06.2020 15.06.2020 10:00
RVT PP Bartošovického potoka
podlimitní Zadávání 02.06.2020 19.06.2020 10:00
VN Niva
podlimitní Zadávání 02.06.2020 03.07.2020 10:00
Černý potok I.
podlimitní Zadávání 01.06.2020 30.06.2020 10:00
Hladovský potok 0,000-0,610
VZ malého rozsahu Zadávání 01.06.2020 15.06.2020 10:00
Kobylí potok v km 0,000 – 9,370
podlimitní Zadávání 01.06.2020 30.06.2020 10:00
Rakovský potok ř.km 0,800-1,100
podlimitní Zadávání 01.06.2020 30.06.2020 10:00
LBP Berounky v km 99,500, ř.km 1,285-1,390
VZ malého rozsahu Zadávání 28.05.2020 11.06.2020 10:00
LC Kňafák - Palouček
VZ malého rozsahu Zadávání 28.05.2020 08.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20  ››