Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hajmrlovský potok - Staré Město
VZ malého rozsahu Zadávání 30.09.2020 14.10.2020 10:00
Hydrogeologický průzkum pro vrty na LS J. Hradec
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2020 14.10.2020 10:00
LP Borušovského p. č. 2, ř.km 0,00-0,25 - rek
podlimitní Zadávání 23.09.2020 27.10.2020 10:00
Těchonínský potok - přehrážka
VZ malého rozsahu Zadávání 22.09.2020 05.10.2020 10:00
Nešůrka v Doubravici, Klemovský potok v Klemově
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2020 05.10.2020 10:00
TZ na LC revíry Šarovy a Malenovice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2020 02.10.2020 10:00
Jakubovský potok v k.ú. Lesní Jakubov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2020 29.09.2020 10:00
PP Bystřického potoka - přehrážka v ř.km 0,600
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2020 30.09.2020 10:00
Senoradský potok
VZ malého rozsahu Zadávání 17.09.2020 01.10.2020 10:00
Oprava části komunikace v objektu Psáry (p.p.č. 380/9, k.ú. Libeř)
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2020 29.09.2020 10:00
Revír 9 Trnava
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2020 29.09.2020 10:00
Červený potok - nánosy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2020 25.09.2020 10:00
Jičínka km 14,500-16,900 a LP Jičínky km 0,000 - 0,150
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2020 25.09.2020 10:00
VN Černý rybník - sediment
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2020 29.09.2020 10:00
PPO Markovický potok
podlimitní Zadávání 10.09.2020 20.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20  ››