Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úmoří v k.ú. Skalice nad Svitavou
VZ malého rozsahu Zadávání 26.08.2020 04.09.2020 10:00
Oprava 2 retenčních nádrží - bezpečnostních přelivů
VZ malého rozsahu Zadávání 25.08.2020 07.09.2020 10:00
Tůně 2020 LS Česká Lípa a LS Ještěd.
VZ malého rozsahu Zadávání 25.08.2020 07.09.2020 10:00
LC Hergotsbouda-7 cest- Vojenská - most
VZ malého rozsahu Zadávání 24.08.2020 04.09.2020 10:00
LC Hřebenovka
VZ malého rozsahu Zadávání 20.08.2020 02.09.2020 10:00
Černý potok, ř.km 0,000-0,200
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2020 02.09.2020 10:00
LC Javorníková (ACO11)
VZ malého rozsahu Zadávání 19.08.2020 02.09.2020 10:00
Olešnický potok Olešnice ř.km 0,100 - 0,560
VZ malého rozsahu Zadávání 19.08.2020 31.08.2020 10:00
Oprava výtluků na LS Plasy 2020
VZ malého rozsahu Zadávání 19.08.2020 03.09.2020 10:00
Potok Těchlovický, ř.km 0,9463 - 1,0643
VZ malého rozsahu Zadávání 19.08.2020 02.09.2020 10:00
VN Zákraví - oprava SO2,SO3
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2020 31.08.2020 10:00
VN Vítězný
VZ malého rozsahu Zadávání 14.08.2020 26.08.2020 10:00
Libochůvka v k.ú. Dolní Loučky
VZ malého rozsahu Zadávání 10.08.2020 21.08.2020 10:00
LP Lysického - přehrážka
VZ malého rozsahu Zadávání 10.08.2020 21.08.2020 10:00
Pivoňka ř.km 4,530 – 4,700
VZ malého rozsahu Zadávání 10.08.2020 21.08.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20  ››