Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bečovské rybníky
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.08.2019 02.09.2019 11:00
Kosení v rajonu 707
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2019 29.08.2019 10:00
Oplocení ochr. zařízení Obora
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.08.2019 30.08.2019 10:00
Lesní cesta Společná
podlimitní Zadávání VZ 15.08.2019 04.09.2019 10:00
LC Vandrovnice I -realizace
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.08.2019 26.08.2019 11:00
Hrubá Skála - PANENSKÁ - řešení odtokových poměrů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 07.08.2019 20.08.2019 11:00
Kocbeřský potok Choustníkovo Hradiště rek.+OaÚ
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 06.08.2019 23.08.2019 11:00
LC Bukovina - stavební práce
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 24.07.2019 05.08.2019 10:30
LC Kaštanová + LC Křemela
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2019 05.08.2019 10:00
Rekonstrukce lesní cesty V Zabitých
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2019 05.08.2019 10:00
LC U buku
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.07.2019 06.08.2019 11:00
Rekonstrukce LC Olšanský důl - LS Lanškroun
podlimitní Zadávání VZ 19.07.2019 19.08.2019 10:00
Rekonstrukce LC Pod Kounicemi
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 19.07.2019 31.07.2019 10:00
Opravy lesních cest a svážnice na polesí Bezdědice
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.07.2019 01.08.2019 11:00
Valašská Bystřice 220
podlimitní Zadávání VZ 18.07.2019 22.08.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20  ››