Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace Borkovických blat, I.ETAPA - ČTVEREC C1
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2020 27.07.2020 10:00
LC U Sekery
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2020 27.07.2020 10:00
Kočárovna-Dolní zámek P2020 - realizace stavebních prácí
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2020 27.07.2020 10:00
LC Červená skála
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2020 23.07.2020 10:00
LC Trávníčková - oprava lesní cesty
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2020 23.07.2020 10:00
Gabrielka
podlimitní Zadávání 08.07.2020 30.07.2020 10:00
Obora Žehrov; oprava oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 24.07.2020 10:00
Revír 48 Vsetín
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 23.07.2020 10:00
TŮNĚ 2020
VZ malého rozsahu Zadávání 08.07.2020 21.08.2020 10:00
VVL - Úprava vodního režimu v k.ú. Cheznovice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 20.07.2020 10:00
Propust Malá ház
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2020 15.07.2020 10:00
Opravy havarijních stavů LC LS Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 14.07.2020 10:00
Opravy lesních cest a svážnice na polesí Komorní Hrádek a Olešovice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 21.07.2020 10:00
Revír 43 Trubiska Revír 44 Lužná
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 15.07.2020 10:00
Údržba mostních objektů na LS Jablunkov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 14.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20  ››