Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VN Horní Čtvrtník
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2019 11.07.2019 10:00
LP Radonínského potoka v km 3,3
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 12.07.2019 11:00
Děrenský potok v km 0,550 - 5,350
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 09.07.2019 11:00
Revitalizace mokřadu U Okrajkové II - realizace stavebních prácí
podlimitní Zadáno 25.06.2019 17.07.2019 10:00
RN Na pískách-DOSTAVBA.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 02.08.2019 10:00
LC Jizerská - oprava mostu 410373 přes Jizerku
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2019 03.07.2019 11:00
Odstranění havarijního stavu mostního objektu Glovčín - technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Zadávání 19.06.2019 01.07.2019 09:00
Rekonstrukce počítačové sítě 2.NP SB KŘ F-M
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2019 03.07.2019 10:00
Stavba stínoviště v lesní školce Višňová
VZ malého rozsahu Zadávání 19.06.2019 04.07.2019 10:00
Vápenický potok ř.km 0,200 - 1,000
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2019 03.07.2019 10:00
Rusava v Jankovicích km 19,455-19,600 II.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2019 28.06.2019 10:00
LC Mlynářovický kopec
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 14.06.2019 00:00
Kralická obora 2RN LP Oslavy v km 34,5
podlimitní Zadáno 12.06.2019 28.06.2019 10:00
Skořický potok ř.km 1,600-1,800
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 20.06.2019 11:00
Výměna oken v bytovém domě čp. 278, Chudenice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2019 18.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20  ››