Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
RO - Lapač splavenin Bradelný
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2019 07.06.2019 10:00
Semenný sad jeřábu ptačího - oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 03.06.2019 10:30
Jičínka km 23,700 - 23,950
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 03.06.2019 10:00
Chuchelenský potok obj.č.7 rek.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2019 27.05.2019 10:00
Lesní svážnice Pod Křižákem
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 24.05.2019 11:00
Štichovice ř.km 1,927-1,992
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 23.05.2019 11:00
VD Květoňov - patní dren
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 23.05.2019 10:00
VN Vlčí
podlimitní Zadáno 03.05.2019 23.05.2019 11:00
Lesní cesta K Oponě, Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského, Opevnění toku Světlá
podlimitní Zadávání VZ 24.04.2019 29.05.2019 10:00
Revitalizace Kunštát
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 30.04.2019 10:00
RVT Souvlastní
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 30.04.2019 10:30
VN Hutě
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 02.05.2019 10:00
RN SAŇ
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2019 30.04.2019 10:00
Oprava lesní cesty Křínov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 18.04.2019 10:00
Sněžná jáma Slavětice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 25.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20  ››