Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odstranění havarijního stavu mostního objektu Glovčín - technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Zadávání 19.06.2019 01.07.2019 09:00
Rekonstrukce počítačové sítě 2.NP SB KŘ F-M
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2019 03.07.2019 10:00
Stavba stínoviště v lesní školce Višňová
VZ malého rozsahu Zadávání 19.06.2019 04.07.2019 10:00
Vápenický potok ř.km 0,200 - 1,000
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2019 03.07.2019 10:00
Rusava v Jankovicích km 19,455-19,600 II.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2019 28.06.2019 10:00
LC Mlynářovický kopec
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 14.06.2019 00:00
Kralická obora 2RN LP Oslavy v km 34,5
podlimitní Zadáno 12.06.2019 28.06.2019 10:00
Skořický potok ř.km 1,600-1,800
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 20.06.2019 11:00
Výměna oken v bytovém domě čp. 278, Chudenice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2019 18.06.2019 10:00
Debrný potok RVT, Nasavrky
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2019 01.07.2019 11:00
Mokřad Lhotky
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2019 17.06.2019 11:00
Oprava střech Dílen - LZ Kladská
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2019 14.06.2019 10:00
ZP Rokytenka km 1,5-1,6 (Rokytnice, sídliště) - PŠ květen 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2019 03.06.2019 10:00
RO - Lapač splavenin Bradelný
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2019 07.06.2019 10:00
Semenný sad jeřábu ptačího - oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 03.06.2019 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20  ››