Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
LP Slabeckého potoka, přítok v ř.km 1,1; LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059-1,103
podlimitní Zadáno 12.06.2020 15.07.2020 10:00
Radějovka km 13,000-14,020
podlimitní Zadáno 12.06.2020 01.07.2020 10:00
revír Miloňov , Leskové
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 25.06.2020 10:00
Revír 5 Lukoveček, R 4 Ráztoka
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 25.06.2020 10:00
VN Mírkov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 02.07.2020 10:00
Rokytenka km 7,810 - 8,050
podlimitní Zadáno 11.06.2020 24.07.2020 10:00
HB Východní potok, Hostinné, ř.km 0,970-3,290
podlimitní Zadáno 10.06.2020 29.06.2020 10:00
Bělečský potok v km 0,595 a 0,716
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2020 22.06.2020 10:00
Oprava linky v porostu 322 na LS Kraslice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2020 19.06.2020 10:00
Sanace skalního masivu Bohutice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2020 19.06.2020 10:00
Sanace skalního řícení v NPP Peklo
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2020 19.06.2020 10:00
VN V Dubech
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2020 19.06.2020 10:00
Drmalský potok , ř.km 0,720 - přehrážka
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2020 17.06.2020 10:00
Horní a Dolní rybník Nový Ples rek.+OaÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2020 17.06.2020 10:00
Libochovka ř. km 4,500 - 4,600
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2020 16.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016