Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PŠ 05/2019 - LHC Brumov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2019 17.09.2019 10:00
r. Lašťany - odvozní LC
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2019 12.09.2019 11:00
Chata Podbělka - opravy na objektu
VZ malého rozsahu Zadávání 28.08.2019 09.09.2019 10:00
Lomná I.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2019 25.09.2019 10:00
Velkochov bažantů Zájezek (s.p.č. 214, k.ú. Chlístov u Benešova) - Výměna střešní krytiny
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2019 03.09.2019 10:00
Milotický potok
podlimitní Zadáno 21.08.2019 23.09.2019 10:00
Černý potok v Kašavě km 0,000 - 1,300 III.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2019 03.09.2019 10:00
ZP Rokytenka PŠ v řkm. 1,5-1,6 II. (Rokytnice, sídliště)
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2019 02.09.2019 14:00
Bečovské rybníky
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2019 02.09.2019 11:00
Lesní cesta Společná
podlimitní Zadáno 15.08.2019 04.09.2019 10:00
LC Vandrovnice I -realizace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2019 26.08.2019 11:00
Kocbeřský potok Choustníkovo Hradiště rek.+OaÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2019 23.08.2019 11:00
LC Kaštanová + LC Křemela
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2019 05.08.2019 10:00
Rekonstrukce LC Olšanský důl - LS Lanškroun
podlimitní Zadáno 19.07.2019 19.08.2019 10:00
Valašská Bystřice 220
podlimitní Zadáno 18.07.2019 22.08.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016