Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BP Brtný potok ř.km 0,000 - 1,170 - PD
VZ malého rozsahu Zadávání 01.06.2018 18.06.2018 07:30
BP LP Rašelinného p. ř.km 0,000 - 0,700 a BP PP Kosového p. ř.km 0,000 - 1,600 -PD
VZ malého rozsahu Zadávání 30.05.2018 12.06.2018 07:30
Čištění, sušení a skladování kukuřice, čištění a skladování pšenice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2018 07.06.2018 12:00
Most Boňkov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2018 11.06.2018 09:00
BP Dubnický potok, ř. km 1,0 - 5,65
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2018 18.06.2018 10:00
LC Zámecká
podlimitní Zadáno 29.05.2018 18.06.2018 09:00
Pronájem tiskové techniky a služeb spojených s tiskovým prostředím (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadáno 28.05.2018 11.07.2018 10:00
PD Okrouhlický potok Svídnice vč. AD
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2018 19.06.2018 09:00
Babické rybníky a lesní odvozní cesty - Babice (rek.+OaÚ)
podlimitní Zadáno 24.05.2018 27.06.2018 09:00
Oprava LC Do Porostliny - LS Choceň
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2018 05.06.2018 08:30
Společně za posílení, ochranu a obnovu biodoverzity ve Strážovských vrších a Bílých Karpatech - přikrmovací zařízení pro ochranu biotopů a pozorovací zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2018 04.06.2018 13:00
VD Býčkovice
podlimitní Zadáno 23.05.2018 27.06.2018 10:00
Výzva k podání nabídek č. 4 – Dodávka mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2018 01.06.2018 10:00
Výřez příkopů LC za rok 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2018 31.05.2018 09:00
Dodávka simulátoru napětí kmene - III. zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2018 25.05.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016