Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SOP Býšť
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2018 14.05.2018 09:00
VN Celná
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2018 11.05.2018 10:00
Projekt přeměny PND na LHC Klášterec východ – PRV 6. kolo 2018
nadlimitní Zadáno 24.04.2018 03.07.2018 09:00
Projekt přeměny PND na LHC Klášterec západ – PRV 6. kolo 2018
nadlimitní Zadáno 24.04.2018 03.07.2018 09:30
Projekt přeměny PND na LHC Litvínov – PRV 6. kolo 2018 – LR 1, LR 6, LR 8
nadlimitní Zadáno 24.04.2018 03.07.2018 10:00
Projekt přeměny PND na LHC Litvínov – PRV 6. kolo 2018 – LR 3, LR 4 a LR 5
nadlimitní Zadáno 24.04.2018 03.07.2018 10:30
Projekt přeměny PND na LHC Telnice – PRV 6. kolo 2018
nadlimitní Zadáno 24.04.2018 03.07.2018 11:00
Lesovna Sedmidvory 88 - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2018 02.05.2018 08:00
LC Šebená
podlimitní Zadáno 19.04.2018 14.05.2018 10:00
LC Horizontála- opěrná zeď
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2018 04.05.2018 08:00
Mobilní systém postřiku skladů dříví (rámcová dohoda)
podlimitní Zadáno 18.04.2018 09.05.2018 10:00
Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku
podlimitní Zadáno 18.04.2018 23.05.2018 09:00
Stavební úpravy lesních cest Stateček a Křižovatka-Stateček
podlimitní Zadáno 17.04.2018 14.05.2018 09:30
Výzva č. 6 – Dodávka výpočetní techniky a příslušenství
nadlimitní Zadáno 13.04.2018 02.05.2018 10:00
Meliorace lesních porostů 2018 na LS JH
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2018 24.04.2018 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016