Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Opravy lesních cest na revíru Dobrná
podlimitní Zadáno 26.02.2018 15.03.2018 09:30
LC Novohájská - LC Hrkavá
podlimitní Zadáno 22.02.2018 13.03.2018 10:00
Vybavení objektu LS Plasy kancelářským nábytkem
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2018 19.03.2018 09:00
PP Křetínky v Letovicích - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2018 05.03.2018 08:00
BP Troubský potok 2,020 - 2,790
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2018 28.02.2018 08:00
PO Bílenecký potok ř.km 0,030 - 0,050
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2018 02.03.2018 10:00
Zpevněná plocha v MO Kytlice
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2018 06.03.2018 08:00
HB Struhařský potok ř.km 2,94 - 3,49
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2018 01.03.2018 10:00
LS Hanušovice 251 - stavební úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2018 16.03.2018 09:00
PD stavební investice 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2018 28.02.2018 09:00
Rámcová smlouva o přepravních a platebních podmínkách
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2018
Valašská Bystřice 220
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2018 28.02.2018 08:00
Dodávka SadMat LZ Kladská - jaro 2018 - 038 - list. směs s DG a JD
VZ malého rozsahu Zadávání 15.02.2018 23.02.2018 10:30
LC Honzíkova - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2018 27.02.2018 08:00
Biodiverzita SK-CZ, Pozorovací technika
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2018 07.03.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016