Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka a montáž chladící technologie (box č. 6) - RP
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2018 26.02.2018 08:00
Novostavba LC Nad Bukovkou
podlimitní Zadáno 14.02.2018 06.03.2018 09:00
Sázavský potok - stabilizace koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2018 16.03.2018 09:00
Lovecká chata Fláje - technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2018 26.02.2018 09:00
Teplička km 5,550-8,300, Újezd
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2018 20.02.2018 11:30
Rekonstrukce LC Nad spáleništěm
podlimitní Zadáno 06.02.2018 28.02.2018 09:00
BP Losinka km 0,200-0,220, kácení
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2018 16.02.2018 09:30
Provádění pěstebních činností – duben 2018+
nadlimitní Zadáno 02.02.2018 13.03.2018 10:00
BP Mraznice km 2,500-2,800
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2018 12.02.2018 10:00
BP Pastevník
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2018 12.02.2018 09:30
BP Besének-Šerkovice
VZ malého rozsahu Zadávání 31.01.2018 12.02.2018 08:00
BP Brusné
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2018 09.02.2018 09:30
BP Lubě - Krkatá Bába
VZ malého rozsahu Zadávání 31.01.2018 13.02.2018 08:00
BP Ráztoka v km 2,600-3,040
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2018 12.02.2018 09:00
REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ
podlimitní Zadáno 31.01.2018 20.02.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016