Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BP Drnůvka, k.ú. Drnovice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2015 28.07.2015 10:00
BP Salaška Velehrad km 6,800-7,800
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2015 28.07.2015 09:00
Likvidace "smetiště" Vašíček
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2015 31.07.2015 08:00
Pěstební činnosti - pěstební služby (rámcová smlouva - minitendr) - LZ Konopiště 2016
nadlimitní Zadáno 11.07.2015 01.09.2015 09:30
Programové úpravy eSSL a servisní podpora eSSL
podlimitní Zadáno 03.07.2015 10.07.2015 10:00
BP Pilský potok ř.km 4,4-5,1; BP Příběnický potok ř.km 3,50-4,25; BP Kamenodvorský potok ř.km 1,05-1,27 - PD
VZ malého rozsahu Zadávání 02.07.2015 22.07.2015 08:00
Nákup licencí a poskytování služeb podpory Software Assurance Microsoft
nadlimitní Zadáno 01.07.2015 01.07.2015 12:00
Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby
nadlimitní Zadáno 30.06.2015 28.08.2015 10:00
P 2020 - PD - VN Třebušín - Centrum lesní pedagogiky
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2015 13.07.2015 10:00
Dodávka a implementace informačního systému DMS
nadlimitní Zadáno 27.06.2015 07.09.2015 13:00
Dodávka a implementace integrační platformy
nadlimitní Zadáno 27.06.2015 14.09.2015 10:00
Dodávka a implementace intranetového portálového řešení
nadlimitní Zadáno 27.06.2015 29.09.2015 10:00
Dopravní cesta dřeva k rozmítací pile
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2015 15.07.2015 11:00
Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 2016+
nadlimitní Zadáno 19.06.2015 10.09.2015 10:00
Provádění pěstebních činností – rok 2016+
nadlimitní Zadáno 19.06.2015 10.09.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016