Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BP Chumava ř.km 0,000-0,810,BP Chumava ř.km 9,15-9,50 Bezdědice - PD
VZ malého rozsahu Zadávání 28.04.2015 19.05.2015 09:30
BP LP Jíleckého potoka 0,55 - 1,000 ř.km
VZ malého rozsahu Zadávání 28.04.2015 19.05.2015 11:30
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - SÚJ Rosice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2015 04.05.2015 08:00
Studený potok, ř.km 0,700 - 1,340 - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2015 05.05.2015 09:00
Úpravy systému JASANORA, podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2015 04.05.2015 13:00
Úklidové služby na KŘ Teplice
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2015 25.05.2015 14:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komp. les. činností na ZAK 209141
podlimitní Zadáno 10.04.2015 20.04.2015 11:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komp. les. činností na ZAK 209142
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2015 20.04.2015 11:00
PD Doubický potok, ř.km 4,320 - 4,650, Doubice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2015 17.04.2015 08:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - SÚJ Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2015 20.04.2015 09:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - SÚJ Kaplice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2015 20.04.2015 09:00
Kompletní výroba Výroční zprávy 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2015 13.04.2015 15:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností – SÚJ Český Rudolec
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2015 07.04.2015 09:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - SÚJ Vyšší Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2015 07.04.2015 09:00
Dodávky asfaltových terčů pro LZ Konopiště 2015 -2016 (rámcová smlouva)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2015 26.03.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016