Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BP Cihelna ř. km 0, 300-0, 900
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2015 31.03.2015 09:30
PD Hučivá Desná
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2015 17.03.2015 10:00
PD BP PP Zlatý potok, k.ú. Řídeč,PD BP Oskava v km 36,8-38,1,PD BP Teplička v k.ú. Strukov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2015 23.03.2015 09:00
Management následné péče projektu OPŽP - Regenerace NKP Kačina - část Obora
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2015 19.03.2015 09:00
HB Starosedelský potok, ř.km 1,110, přehrážka
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2015 20.03.2015 10:00
Potok Čirá - výsadba
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2015 20.03.2015 10:30
BP Bohdalovský potok, ř. km 0,000-1,100
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2015 16.03.2015 09:00
Dodávky osiv 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2015 13.03.2015 10:00
BK prostokořenný LZ Konopiště jaro 2015
VZ malého rozsahu Zadávání 03.03.2015 09.03.2015 12:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - VZ 155001 Ledeč nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2015 09.03.2015 08:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - VZ 155002 Humpolec
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2015 09.03.2015 08:00
VZMR - Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2015 09.03.2015 12:00
Potok z Týneckého revíru a Hvížďalecký potok - výsadba
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2015 06.03.2015 09:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - SÚJ Brumov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2015 26.02.2015 13:00
Dodávky volně ložených hnojiv
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2015 23.02.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016