Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Těžba, manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem - III - LZ Kladská - 03
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2015 26.02.2015 11:00
Výměna sloupu hydraulické ruky JD 1070
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2015 05.02.2015 10:00
BP Bítýška
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2015 11.02.2015 08:00
Dodávka 12 ks kuřat tetřeva hlušce
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2015 23.02.2015 09:00
Vybavení interiéru odchovny tetřeva hlušce
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2015 23.02.2015 09:00
Autobusová doprava LZ Konopiště 2015
VZ malého rozsahu Zadávání 03.02.2015 10.02.2015 10:00
Poskytování služby provozu elektronického nástroje E-ZAK včetně profilu zadavatele, integrace profilu se systémem JASANORA
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2015 02.02.2015 07:00
BP Chotouňský potok ř. km 1,900-4,700
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2015 12.02.2015 08:30
BP Mokřanský potok ř. km 1,300-2,100
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2015 12.02.2015 09:30
BP rajon 202/2015
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2015 09.02.2015 08:00
BP Zahořanský potok ř. km 13,100-13,500
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2015 12.02.2015 11:30
Chuchelenský potok II, Semily
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2015 09.02.2015 08:00
PD Drmalský potok - přehrážka
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2015 12.02.2015 13:00
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR - KŘ Choceň
VZ malého rozsahu Zadávání 28.01.2015
Doprava polesí Komorní Hrádek 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2015 03.02.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016