Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - SÚJ Buchlovice - restituce
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2015 09.02.2015 14:00
BP Zichovecký potok ř. km 1,200-1,600
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2015 02.02.2015 08:30
Těžba, manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem - III - LZ Kladská - 02
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2015 02.02.2015 12:00
Výsadba rajon 209
VZ malého rozsahu Zadáno 23.12.2014 20.01.2015 08:00
Stejnokrojové součásti (rámcová smlouva)
podlimitní Zadáno 17.12.2014 12.03.2015 10:00
VT Sedlinka v km 2,500 - 5,150 - studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2014 22.12.2014 09:00
BP Mochtínský potok ř. km 2,670 - 3,670, Mochtínský potok ř. km 7,550 - 8,550 - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2014 18.12.2014 09:30
BP Podhrázský potok ř. km 0,000 – 1,500 a 2,450 – 2,800, Podhrázský potok ř. km 6,120 – 7,620, Podhrázský potok ř. km 9,950 – 10,000
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2014 18.12.2014 11:30
Kotelický, Chudoslavický, Loubní potok – výsadba, kácení
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2014 12.12.2014 13:00
Natěžení a nadrcení kameniva v lomu Mlázovice II.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2014 10.12.2014 10:00
Homolský potok – výsadba, kácení
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2014 10.12.2014 13:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - SÚJ Červený Hrádek
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2014 03.12.2014 09:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - SÚJ Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2014 03.12.2014 09:00
BP Holešínka
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2014 03.12.2014 07:30
Chuchelenský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2014 04.12.2014 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016