Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BP Žihelský potok ř. km 0,660 – 1,044
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2014 05.12.2014 11:30
BP LP Hrdlořezského potoka ř. km 0,0 – 2,3 (Trpnouze) (SO1); PP Hran. s. km 1,3 Trpnouze v ř. km 0,0 – 2,0 (SO2), LP Hrdlořezského potoka v km 0,1 – 1,75 (SO3)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2014 20.11.2014 09:30
Stará Voda v km 4,000 - 6,000 PD+AD
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2014 18.11.2014 09:00
BP Lysický
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2014 13.11.2014 07:30
BP rajon 205 - 2014 až 15
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2014 13.11.2014 07:30
Východní potok
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2014 13.11.2014 08:00
Zlechovský potok - výsadba
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2014 12.11.2014 09:00
BP Žďárského potok (délka 380m)
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2014 12.11.2014 09:30
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - SÚJ Tišnov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2014 28.11.2014 08:00
Provádění průzkumů veřejného mínění
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2014 06.11.2014 10:00
Balinka - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2014 31.10.2014 08:00
Kerský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2014 29.10.2014 08:00
Roušťka v Bystřičce-výsadba a Seninka v Senince-výsadba
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2014 24.10.2014 09:00
Ždírnický potok
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2014 27.10.2014 08:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - LS Prostějov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2014 16.10.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016