Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - LS Strážnice
podlimitní Zadáno 14.10.2014 17.10.2014 08:00
Brodec II
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2014 17.10.2014 08:00
Dodatečné rozdělení LHC Frenštát pod R. s platností LHP od 1.1.2014
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2014 06.10.2014 10:00
Vícepráce pěstební činnosti - SÚJ Jindřichův Hradec
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2014 13.10.2014 09:00
Vícepráce nezbytné pro asanaci a odvoz kůrovcového dříví nad smluvně pokrytý objem - SÚJ Bruntál II 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2014 29.09.2014 10:15
PD PPO Počátecký potok Počátky
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2014 03.10.2014 09:00
RP na Knapoveckém potoce
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2014 30.09.2014 08:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komp. les. činností na ZAK 223004
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností na ZAK 212005 - SÚJ Dobřany
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 25.09.2014 11:00
Vícepráce pěstební činnosti – SÚJ Vodňany
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2014 22.09.2014 09:00
Ondřejovický potok km 0,000 - 1,800 - PD + AD
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2014 26.08.2014 09:00
Lesní školka Velké Němčice
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2014 26.08.2014 10:00
Pěstební činnosti - pěstební služby (rámcová smlouva) - LZ Boubín 2015
podlimitní Zadáno 09.08.2014 02.10.2014 09:00
Pěstební činnosti - pěstební služby (rámcová smlouva) - LZ Kladská 2015
podlimitní Zadáno 09.08.2014 06.10.2014 09:00
Těžební činnosti - přibližování dříví potahem (rámcová smlouva) - LZ Boubín 2015
podlimitní Zadáno 09.08.2014 02.10.2014 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016