Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PD údržby VT - rajon 608
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2014 20.06.2014 13:00
Zeměměřičské činnosti včetně majetkoprávního vypořádání – Luhačovice I.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2014 13.06.2014 13:00
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Liberec
VZ malého rozsahu Zadávání 31.05.2014
Vícepráce nezbytné pro asanaci a odvoz kůrovcového dříví nad smluvně pokrytý objem - SÚJ Bruntál I 2014
podlimitní Zadáno 28.05.2014 30.05.2014 12:45
Vícepráce nezbytné pro asanaci a odvoz kůrovcového dříví nad smluvně pokrytý objem - SÚJ Město Albrechtice III 2014
podlimitní Zadáno 28.05.2014 30.05.2014 08:15
Vícepráce nezbytné pro asanaci a odvoz kůrovcového dříví nad smluvně pokrytý objem - SÚJ Vítkov II 2014
podlimitní Zadáno 28.05.2014 30.05.2014 10:15
VN Býčkovice - TBD
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2014 29.05.2014 13:00
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Zlín
VZ malého rozsahu Zadávání 25.04.2014
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., ST - oblast povodí Ohře
VZ malého rozsahu Zadávání 24.04.2014
JŘBU - Dodatečné služby 2014, SÚJ 10404
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2014 29.04.2014 08:00
Technický dozor stavebníka - Jelení, Keprnický a Lánský
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2014 29.04.2014 09:00
JŘBU – dodatečné služby 2014, SÚJ 10106
podlimitní Zadáno 16.04.2014 23.04.2014 08:00
Minitendr - 10 týdenní bažantí kuřata vypouštědlo Kostel
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2014 24.04.2014 09:15
Výchova bažantích kuřat 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2014 25.04.2014 08:00
Likvidace "černých" skládek bez nebezpečných odpadů vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadávání 15.04.2014
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016