Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Likvidace "černých" skládek s nebezpečnými odpady vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadávání 15.04.2014
Vícepráce ke smlouvě o provádění komp. les. činností na ZAK 217001
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2014 14.04.2014 09:30
JŘBU – dodatečné služby 2014, SÚJ 10906
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2014 17.04.2014 08:00
JŘBU – dodatečné služby 2014, SÚJ 10304
podlimitní Zadáno 05.04.2014 18.04.2014 07:30
Geometrické plány - vyhotovení a zápis do KN a majetkoprávní vypořádání v působnosti ST oblast povodí Labe
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2014 14.04.2014 09:00
Rekonstrukce víceúčelového zařízení Slavice - zpracování PD
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2014 31.03.2014 09:15
Vícepráce ke smlouvě o provádění komp. les. činností na ZAK 212005
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2014 04.04.2014 09:30
Vícepráce ke smlouvě o provádění komp. les. činností na ZAK 220315
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2014 04.04.2014 09:30
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Brno
VZ malého rozsahu Zadávání 25.03.2014
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Choceň
VZ malého rozsahu Zadávání 25.03.2014
Vícepráce ke smlouvě o provádění komp. les. činností na ZAK 220315
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2014 19.03.2014 10:00
JŘBU - sazenice pro LS Prostějov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2014 17.03.2014 09:00
JŘBU_dodatečné služby, LS Náměšť
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2014 10.03.2014 08:00
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Teplice
VZ malého rozsahu Zadávání 11.03.2014
Dodávka ekologických terčů 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2014 14.03.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016