Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup balených hnojiv
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2014 17.03.2014 09:00
Dodávky osiv 2014
VZ malého rozsahu Zadávání 07.03.2014 14.03.2014 10:00
obora Sedlice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2014 18.03.2014 09:00
Dodatek - prostokořenné sazenice k OS 138224
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2014 14.03.2014 09:00
Dodávka volně ložených hnojiv - LZ Konopiště 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2014 14.03.2014 10:00
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 06.03.2014
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Šumperk
VZ malého rozsahu Zadávání 06.03.2014
Pěstování sazenic v lesních školkách na LS Buchlovice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2014 14.03.2014 12:00
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Plzeň
VZ malého rozsahu Zadávání 04.03.2014
Dodávky rašelinových substrátů a rašeliny LZ Kladská
VZ malého rozsahu Zadávání 01.03.2014
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., LZ Konopiště
VZ malého rozsahu Zadávání 01.03.2014
Geometrické plány, zápis geometrických plánů do katastru nemovitostí a majetkoprávní vypořádání staveb Liberecko
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2014 17.03.2014 09:00
Odvoz dřeva LZ Kladská 2014 - Rámcová smlouva
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2014 14.03.2014 12:00
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ České Budějovice
VZ malého rozsahu Zadávání 25.02.2014
Zpracování znaleckých posudků o úředních (vyhláškových) a v čase a místě obvyklých cenách nemovitostí v územní působnosti LČR, s.p., ST – OP Odry
VZ malého rozsahu Zadávání 14.02.2014
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016