Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Autobusová doprava - LZ Konopiště 2014
VZ malého rozsahu Zadávání 31.01.2014 07.02.2014 10:00
JŘBU_dodatečné služby, LS Strážnice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2014 28.01.2014 08:00
Dodatek - obalované sazenice k OS 116500.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2014 10.02.2014 09:00
SaMa Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2014 12.02.2014 09:00
SaMa Hluboká nad Vltavou
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2014 12.02.2014 09:00
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR, ST - OP Labe
VZ malého rozsahu Zadávání 23.01.2014
Zajištění cateringu pro lovecké hosty LZ Židlochovice
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2014 30.01.2014 11:00
Znalecké posudky a odborná stanoviska - ST OP Vltavy
VZ malého rozsahu Zadávání 22.01.2014
Vyznačování hranic JPRL LS Jablonec nad Nisou
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2014 29.01.2014 09:00
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR - KŘ Zlín
VZ malého rozsahu Zadávání 21.01.2014
Doprava polesí Komorní Hrádek 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2014 24.01.2014 10:00
JŘBU - sazenice pro LS Ruda n/M. (SÚJ Ruda)
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2014 20.01.2014 09:00
Arboretum lesních a ovocných dřevin Chřibů
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2013 09.01.2014 09:00
Dodatek - síje semene DB letního k OS 138224
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2013 20.12.2013 08:00
Chladící box pro uskladnění ulovených bažantů pro LZ Konopiště
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2013 19.12.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016