Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SaMa - Kaplice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2013 11.12.2013 09:00
TBD VN III. kategorie
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2013 16.12.2013 08:00
Vypracování znaleckých posudků pro Správu toků - oblast povodí Dyje
VZ malého rozsahu Zadávání 29.11.2013
„Poskytnutí dodatečných služeb k zakázce soubor opatření pro podporu biotopu páchníka hnědého ve Slavické oboře"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2013 21.11.2013 10:00
JŘBU_dodatečné služby, LS Strážnice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2013 11.11.2013 08:00
PD Rytina
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2013 31.10.2013 08:30
Odrostky - Domanín
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2013 11.11.2013 09:00
Odrostky - Třeboň
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2013 11.11.2013 09:00
Dodávky zemědělských plodin pro Lesní správu Ostrava
VZ malého rozsahu Zadávání 22.10.2013
Nákup siláže kukuřice CCM pro hlubocké obory
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2013 29.10.2013 12:00
BP II rajon 205 – 2013
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2013 24.10.2013 09:00
Rekonstrukce porostů JS a OL
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2013 08.10.2013 08:00
Příprava půdy LS 204
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2013 04.10.2013 09:00
Vícepráce nezbytné pro asanaci a odvoz kůrovcového dříví nad smluvně pokrytý objem - SÚJ Město Albrechtice II
podlimitní Zadáno 26.09.2013 30.09.2013 09:15
Výsadba alejí plodonosných dřevin v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2013 08.10.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016