Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JŘBU - Dodatečné služby, SÚJ 10503
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2013 22.05.2013 09:00
Dodávky zemědělských plodin pro Lesní správu Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadávání 07.05.2013
Pletí v horských školkách na LS Klášterec
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2013 15.05.2013 12:00
Rámcová smlouva na dodávku ekologických terčů - LZ Konopiště 2013
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2013 19.04.2013 12:00
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p., v územní působnosti KŘ Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadávání 09.04.2013
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti Lesního závodu Kladská
VZ malého rozsahu Zadávání 09.04.2013
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti pro KŘ Brno
VZ malého rozsahu Zadávání 09.04.2013
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR - KŘ Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadávání 09.04.2013
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Lesním závodem Kladská
VZ malého rozsahu Zadávání 09.04.2013
Výchova bažantích kuřat 2013
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2013 12.04.2013 08:00
Dodávky nafty pro LZ Konopiště
VZ malého rozsahu Zadávání 28.03.2013
Dodávky rašelinových substrátů a rašeliny
VZ malého rozsahu Zadávání 16.03.2013
Zpracování znaleckých posudků o cenách podle zvláštního cenového předpisu (úředních) a cenách v čase a místě obvyklých nemovitostí v územní působnosti státního podniku Lesy ČR - KŘ Jihlava
VZ malého rozsahu Zadávání 12.03.2013
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR - Lesní závod Boubín
VZ malého rozsahu Zadávání 12.03.2013
Průkazy energetické náročnosti na budovy LS Rožnov p.R.
VZ malého rozsahu Zadávání 07.03.2013 20.03.2013 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016