Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování znaleckých posudků o ceně úřední a ceně v čase a místě obvyklé nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR - KŘ České Budějovice
VZ malého rozsahu Zadávání 07.03.2013
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti KŘ Šumperk
VZ malého rozsahu Zadávání 06.03.2013
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí, lesních porostů a pozemků, a věcných práv spravovaných státním podnikem Lesy ČR, KŘ Brno
VZ malého rozsahu Zadávání 06.03.2013
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR - Krajské ředitelství Liberec
VZ malého rozsahu Zadávání 06.03.2013
Poskytnutí dodatečných služeb v PČ_Ronov
podlimitní Zadáno 28.02.2013 08.03.2013 10:00
Pěstování sazenic v lesních školkách na LS Buchlovice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2013 08.03.2013 12:00
Vypracování průkazů energetické náročnosti u budov v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti KŘ Choceň
VZ malého rozsahu Zadávání 08.02.2013
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti KŘ Zlín
VZ malého rozsahu Zadávání 02.02.2013
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti Lesního závodu Židlochovice
VZ malého rozsahu Zadávání 02.02.2013
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti KŘ Liberec
VZ malého rozsahu Zadávání 01.02.2013
Zpracování geodetických prací a majetkoprávní vypořádání pro nemovitosti v územní působnosti LČR, s.p., Správy toků - oblast povodí Moravy ve Vsetíně
VZ malého rozsahu Zadávání 01.02.2013
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí v územní působnosti státního podniku Lesy ČR, Správy toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně
VZ malého rozsahu Zadávání 01.02.2013
Autobusová doprava - LZ Konopiště 2013
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2013 11.02.2013 10:00
Zpracování znaleckých posudků na ocenění pozemků pro prodej, nákup, směnu - stanovení ceny administrativní a ceny v daném místě a čase obvyklé pro státní podnik Lesy ČR, ST - OP Ohře
VZ malého rozsahu Zadávání 30.01.2013
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov spravovaných státním podnikem Lesy ČR (LČR, s.p.), Krakské ředitelství České Budějovice
VZ malého rozsahu Zadávání 29.01.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016