Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Těžba, manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem II LZ Dobříš – Plasy 02/2012
podlimitní Zadáno 11.10.2012 19.10.2012 11:30
Těžba, manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem II LZ Dobříš – Plasy 03/2012
podlimitní Zadáno 11.10.2012 19.10.2012 12:00
minitendr Nižbor č.3 - sběr osiva
VZ malého rozsahu Zadáno 28.09.2012 04.10.2012 09:00
Vyznačení hranic a stabilizace trvalých jednotek prostorového rozdělení lesa na LS Ještěd
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2012 27.09.2012 11:00
Těžba, manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem II LZ Dobříš - 4Q/2012
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2012 19.09.2012 11:00
Dodávky motorové nafty pro Lesní závod Židlochovice
VZ malého rozsahu Zadávání 24.07.2012
Vybavení opravované budovy sídla LS Litoměřice kancelářským nábytkem.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2012 06.08.2012 14:00
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesní správou Kácov
VZ malého rozsahu Zadávání 12.07.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesní správou Křivoklát
VZ malého rozsahu Zadávání 12.07.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesní správou Lužná
VZ malého rozsahu Zadávání 12.07.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesní správou Mělník
VZ malého rozsahu Zadávání 12.07.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesní správou Nižbor
VZ malého rozsahu Zadávání 12.07.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesní správou Nymburk
VZ malého rozsahu Zadávání 12.07.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR (KŘ Plzeň)
VZ malého rozsahu Zadávání 28.06.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR (KŘ Teplice)
VZ malého rozsahu Zadávání 28.06.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016