Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 708 v kategorii 2 - LS Janovice, revír Žďárský Potok - výroba dříví na OM komplexní četou
nadlimitní Zadáno 21.02.2020 03.03.2020 07:00
Výzva k podání nabídky č. 118 v kategorii 5 - LS Pelhřimov SÚJ Špičák - DNS chemická ochrana MLP
nadlimitní Zadáno 21.02.2020 03.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 247 - Přeprava dříví a vagónování na LS Ledeč nad Sázavou, revíry Čerňák, Pekelsko
nadlimitní Zadáno 21.02.2020 03.03.2020 08:00
Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2020-02
nadlimitní Zadáno 21.02.2020 24.03.2020 10:00
Lesnické činnosti s prodejem dříví 2020-01
nadlimitní Zadáno 21.02.2020 24.03.2020 10:00
MVN Koupaliště
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2020 03.03.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 55 v kategorii 8 - Pěstební činnost na Středisku Mlynářovice
nadlimitní Zadáno 19.02.2020 02.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 7 - provedení pyrotechnického průzkumu
nadlimitní Zadáno 19.02.2020 03.03.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 395 v kategorii 1 - Těžba dříví harvestorovou technologií na LS Ruda nad Moravou
nadlimitní Zadáno 18.02.2020 02.03.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 17 v kategorii 13 - Celoplošná příprava půdy LZ Židlochovice, polesí: Mikulov, Valtice, Soutok, Tvrdonice
nadlimitní Zadáno 17.02.2020 28.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 16 v kategorii 13 - Celoplošná příprava půdy LZ Židlochovice - polesí: Židlochovice, Velký Dvůr, Moravský Krumlov
nadlimitní Zadáno 17.02.2020 28.02.2020 08:00
BP Libotínský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2020 27.02.2020 09:00
Revitalizace tůní na vodním toku Olšička
VZ malého rozsahu Zadávání 17.02.2020 28.02.2020 10:00
RN Velká Hanzlůvka
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2020 02.03.2020 10:00
RVT PP Bartošovického potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2020 26.02.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016