Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 207 - Přeprava dříví na LS Černá Hora
nadlimitní Zadáno 03.01.2020 14.01.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 64 v kategorii 12 - LS Jablonec úklid klestu revír Bramberk
nadlimitní Zadáno 19.12.2019 03.01.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 62 v kategorii 4 - Pěstební činnost na LS Náměšť n. Osl., PČ včetně obnovy lesa Sedlecko
nadlimitní Zadáno 18.12.2019 10.01.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 61 v kategorii 4 - Pěstební činnost na LS Náměšť n. Osl., PČ včetně obnovy lesa Náměšťsko
nadlimitní Zadáno 18.12.2019 10.01.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 60 v kategorii 4 - Pěstební činnost na LS Náměšť n. Osl., PČ včetně obnovy lesa Bítešsko
nadlimitní Zadáno 18.12.2019 10.01.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 59 v kategorii 4 - Pěstební činnost na LS Náměšť n. Osl., PČ včetně obnovy lesa Rosicko
nadlimitní Zadáno 18.12.2019 10.01.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 58 v kategorii 4 - Pěstební činnost na LS Náměšť n. Osl., PČ včetně obnovy lesa Hanička
nadlimitní Zadáno 18.12.2019 10.01.2020 08:00
PD VN Včelí potok ř. km 2,230 vč. AD
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2019 10.01.2020 09:00
Výzva k podání nabídky č. 200 - Přeprava dříví včetně vagónování na LS Ještěd SUJ Ještěd
nadlimitní Zadáno 13.12.2019 19.12.2019 10:00
Hartmanice - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadávání 13.12.2019 30.12.2019 08:00
Dodávky zakrývacích textilií (rámcová dohoda)
podlimitní Zadáno 10.12.2019 06.01.2020 10:00
Nákup a implementace systému pro centralizovanou distribuci mobilních aplikací
nadlimitní Zadáno 10.12.2019 10.02.2020 10:00
PRÁVNÍ SLUŽBY
nadlimitní Zadávání 10.12.2019 13.01.2020 10:00
Nákup aplikace pro vedení průběžné evidence odpadů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2019 18.12.2019 09:00
Bílá voda
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2019 19.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016