Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BP PŠ Rusava
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2019 14.10.2019 08:00
Doplnění svodnic LS Hanušovice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2019 17.10.2019 11:00
LC Za školou
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2019 17.10.2019 10:00
VN Farský rybník - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2019 16.10.2019 09:30
Oprava pásové pily Esterer EBB 1600
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019
Těžební práce na spoluvlastnických podílech
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadáno 26.09.2019 15.11.2019 11:00
VN Zlaťák
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2019 07.10.2019 10:00
Úprava software SEIWIN - implementace modulu DOP (podnikové dodávkové akce)
nadlimitní Zadáno 25.09.2019 04.10.2019 10:00
Jindřichovický potok, ř.km 0,000 - 2,282
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2019 04.10.2019 10:00
Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2020+
nadlimitní Zadáno 23.09.2019 30.10.2019 10:00
Lesnické činnosti s prodejem dříví 2020+
nadlimitní Zadáno 23.09.2019 30.10.2019 10:00
Pěstební činnosti 2020+
nadlimitní Zadáno 23.09.2019 30.10.2019 10:00
Bohdanečský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2019 01.10.2019 08:00
VN U Sila
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2019 03.10.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016