Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Podolský potok II.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 12.06.2019 24.06.2019 11:00
Skořický potok ř.km 1,600-1,800
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 07.06.2019 20.06.2019 11:00
Čištění, sušení a skladování kukuřice, čištění, sušení a skladování pšenice
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 06.06.2019 14.06.2019 09:00
BP Kněžický potok, ř. km 2,8 - 3,5
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 05.06.2019 14.06.2019 10:00
Výměna oken v bytovém domě čp. 278, Chudenice
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 05.06.2019 18.06.2019 10:00
LC Proklatá
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 04.06.2019 17.06.2019 10:00
Mokřad Lhotky
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 03.06.2019 17.06.2019 11:00
Výzva k podání nabídek č. 46 - Odvoz dříví z OM na OM - svážení LS Pelhřimov
nadlimitní Zadáno 31.05.2019 11.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 85 v kategorii 2 - LS Jeseník asanace lapáků odkorněním
nadlimitní Zadáno 31.05.2019 11.06.2019 07:00
Oprava střech Dílen - LZ Kladská
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 31.05.2019 14.06.2019 10:00
Výzva k podání nabídky č. 231 - Těžba dříví komplexní četou na LS Horní Blatná revír Velflík
nadlimitní Zadáno 30.05.2019 12.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 54 v kategorii 9 - Chemická asanace dříví proti kůrovci na LS Přeštice v LHC Dobřany
nadlimitní Zadáno 29.05.2019 11.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 152 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou LS Telč - Javořice, kůrovec_2
nadlimitní Zadáno 28.05.2019 10.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č.18 v kategorii 3 - Nahodilá probírková těžba / LZ Boubín / polesí Kubova Huť / LÚ 1,3,4,5
nadlimitní Zadáno 24.05.2019 04.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 57 - Přeprava dříví na LS Znojmo
nadlimitní Zadáno 24.05.2019 05.06.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100  ››