Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky zemědělských plodin pro KŘ Choceň
VZ malého rozsahu Zadávání 21.05.2020
DO na revíru Šarovy a 149 Hyková alej
VZ malého rozsahu Zadávání 15.05.2020 28.05.2020 10:00
LC Arnoltice-Předlánce -TZ
VZ malého rozsahu Zadávání 15.05.2020 27.05.2020 10:00
LC Hůrková a Zpřístupnění na revíru Vysoké Pole
VZ malého rozsahu Zadávání 15.05.2020 28.05.2020 10:00
LHC Vsetín - příkopy
VZ malého rozsahu Zadávání 15.05.2020 28.05.2020 10:00
Obnova krajinných hodnot Arboreta Bukovina v CHKO Český ráj - II
VZ malého rozsahu Zadávání 15.05.2020 26.05.2020 10:00
RN Prachárna
VZ malého rozsahu Zadávání 15.05.2020 27.05.2020 10:00
Oprava povrchů lesních cest na KŘ Zlín tryskovou metodou –„Turbo“
VZ malého rozsahu Zadávání 14.05.2020 27.05.2020 10:00
Zpřístupnění na revíru Vizovice
VZ malého rozsahu Zadávání 14.05.2020 27.05.2020 10:00
Chladící box LS 136
VZ malého rozsahu Zadávání 13.05.2020
Oprava LC na revíru Vracov
VZ malého rozsahu Zadávání 11.05.2020 25.05.2020 10:00
Ždírnický potok, ř.km 11,051 - 14,584
VZ malého rozsahu Zadávání 11.05.2020 21.05.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 12 v kategorii 58 - Výroba dříví na OM kombinací technologií, středisko Loučovice - LÚ 4 Pošlák
nadlimitní Zadáno 07.05.2020 18.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 139 v kategorii č. 5 - Ochrana MLP a úklid klestu R01, 02 a 14
nadlimitní Zadáno 07.05.2020 18.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 140 v kategorii 5 - Ochrana MLP chemicky Pelhřimov
nadlimitní Zadáno 07.05.2020 18.05.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››