Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č.346 v kategorii 1 - DNS Buchlovice_HT_OM_1
nadlimitní Zadávání 17.01.2020
Výzva k podání nabídek č. 615 v kategorii 2 - DNS Buchlovice_KČ_OM_1
nadlimitní Zadávání 17.01.2020
Výzva k podání nabídek č. 342 v kategorii 1 - DNS Rožnov OM_1
nadlimitní Zadávání 10.01.2020
Výzva k podání nabídek č. 600 v kategorii 2 - DNS Rožnov OM_2
nadlimitní Zadávání 10.01.2020
Výzva k podání nabídek č. 601 v kategorii 2 - DNS Valašská Bystřice OM_1
nadlimitní Zadávání 10.01.2020
Dodávka mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadávání 09.01.2020 17.01.2020 10:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE pro centrálně zadávanou nadlimitní veřejnou zakázku na nákup vozidel
VZ malého rozsahu Zadávání 09.01.2020 15.01.2020 23:59
Tůň Mydlářka
VZ malého rozsahu Zadávání 06.01.2020 17.01.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 210 - Přeprava dříví v rámci LS Rumburk
nadlimitní Zadáno 27.12.2019 03.01.2020 10:00
Revitalizace Raduňka km 6,80 -7,20
VZ malého rozsahu Zadávání 23.12.2019 13.01.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 63 v kategorii 12 - LS Jablonec prořezávky revír Hraničná v Muldě
nadlimitní Zadáno 17.12.2019 03.01.2020 10:00
Hartmanice - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadávání 13.12.2019 30.12.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 593 - těžba dříví komplexní četou
nadlimitní Zadáno 11.12.2019 23.12.2019 07:00
Opevnění toku Světlá - odstranění pokácených stromů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2019 02.01.2020 10:00
Dodávky zakrývacích textilií (rámcová dohoda)
podlimitní Zadávání 10.12.2019 06.01.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100  ››