Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 385 v kategorii 2 - DNS Zašová OM_3
nadlimitní Zadávání VZ 01.08.2019
Výzva k podání nabídek č. 387 v kategorii 2 - DNS Mořkov OM_4
nadlimitní Zadávání VZ 01.08.2019
Výzva k podání nabídky č. 261 v kategorii 1 - Těžba dříví harvestorovou technologií na LS Vsetín - revír Zlín OM_2
nadlimitní Zadávání VZ 01.08.2019
Podpora výrobce Hewlett Packard pro servery instalované na OJ LČR
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 31.07.2019 13.08.2019 11:00
Rekonstrukce lesní cesty K hradu
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 31.07.2019 12.08.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 271 v kategorii 2 - DNS Luhačovice OM (JMP-UKT,SLKT) vč. chemické asanace
nadlimitní Zadávání VZ 29.07.2019
SV U Ptačího mlýna
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.07.2019 06.08.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 108 - Přeprava dříví na LS Hluboká nad Vltavou II.
nadlimitní Zadáno 24.07.2019 06.08.2019 08:00
LC Bukovina - stavební práce
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 24.07.2019 05.08.2019 10:30
LC Kaštanová + LC Křemela
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 24.07.2019 05.08.2019 10:00
Rekonstrukce lesní cesty V Zabitých
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 24.07.2019 05.08.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 376 v kategorii 2 - DNS Valašská Bystřice OM 3
nadlimitní Zadávání VZ 24.07.2019
Výzva k podání nabídek č. 100 v kateg. 2 - DNS R17 oplocení III.-IV.Q
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 365 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou, LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 364 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou, LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100  ››