Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Most U Soutoku - realizace stavebních prací
VZ malého rozsahu Zadávání 19.03.2020 01.04.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 9 v kategorii 16 - LZ Kladská (úklid klestu na Polesí Krásno)
nadlimitní Zadáno 18.03.2020 30.03.2020 07:00
Jatný PD + AD, Řehucí PD + AD, Ciroš PD + AD
VZ malého rozsahu Zadávání 18.03.2020 30.03.2020 09:00
Dodávka stacionárního mlátícího stroje
VZ malého rozsahu Zadávání 17.03.2020 02.04.2020 08:00
Pasporty 6 vodních nádrží LS Přeštice
VZ malého rozsahu Zadávání 17.03.2020 02.04.2020 08:00
Pasporty vodních nádrží LS Klatovy
VZ malého rozsahu Zadávání 17.03.2020 02.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 12 - Výroba dříví harvestorovou technologií - LZ Boubín / nahodilá těžba 1
nadlimitní Zadáno 16.03.2020 27.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 60 v kategorii 8 - Mechanizovaný úklid s ručním dočištěním a likvidací klestu - středisko Loučovice
nadlimitní Zadáno 16.03.2020 26.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 58 - výroba dříví na OM kombinací technologií - středisko Loučovice - Čertovo kopyto
nadlimitní Zadáno 16.03.2020 26.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 9 v kategorii 27 - Výroba dříví komplexní četou - LZ Boubín / polesí Český Krumlov / nahodilá těžba 1
nadlimitní Zadáno 14.03.2020 25.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 10 v kategorii 27 - Výroba dříví komplexní četou - LZ Boubín / polesí Český Krumlov / nahodilá těžba 2
nadlimitní Zadáno 14.03.2020 25.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 5 v kategorii 15 - LZ Boubín / polesí Zdíkov / stavba oplocenek
nadlimitní Zadáno 12.03.2020 23.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 51 - Výroba dříví na OM lanovkovou technologií na LS Litoměřice
nadlimitní Zadáno 10.03.2020 23.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 60 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Choceň, LS Svitavy, LR Kukle
nadlimitní Zadáno 10.03.2020 23.03.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 60 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Choceň, LS Svitavy, LR Hušák
nadlimitní Zadáno 10.03.2020 23.03.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››