Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 174 v kategorii 5 - Oplocování a zalesňování obalovaným bukem podzim 2020 - revír Moravec
nadlimitní Zadáno 31.08.2020 11.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 33 v kategorii 60 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Choceň, LS Choceň, LR Vysoký Les
nadlimitní Zadáno 31.08.2020 14.09.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 59 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Komorní Hrádek 5
nadlimitní Zadáno 31.08.2020 11.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 58 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Komorní Hrádek 4
nadlimitní Zadáno 31.08.2020 11.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 25 v kategorii 61 - Výroba dříví kombinací technologií na revíru Moravec
nadlimitní Zadáno 28.08.2020 08.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 32 v kategorii 60 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Choceň, LS Dvůr Králové, LR Adršpach
nadlimitní Zadáno 28.08.2020 14.09.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 332 - Přeprava dříví - LS Svitavy
nadlimitní Zadáno 28.08.2020 14.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 16 v kategorii 16 - LZ Kladská (podzimní práce na Polesí Krásno)
nadlimitní Zadáno 27.08.2020 07.09.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 23 v kategorii 58 - Výroba dříví na OM kombinací technologií, středisko Loučovice - 2000
nadlimitní Zadáno 27.08.2020 07.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 38 v kategorii 2 - Těžba, manipulace, přiblížení dříví harvestorovou technologií na LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 27.08.2020 07.09.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 57 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Šiberna, l.ú. Psáře
nadlimitní Zadáno 27.08.2020 07.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 52 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště - polesí Černíny 3
nadlimitní Zadáno 27.08.2020 07.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 51 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště - polesí Černíny 2
nadlimitní Zadáno 27.08.2020 07.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 31 v kategorii 60 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Choceň, LS Svitavy, LR Zálesí
nadlimitní Zadáno 27.08.2020 09.09.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 7 v kategorii 4 - Výroba dříví harvestorovou technologií - KŘ Choceň, LS Svitavy, LR Radkov
nadlimitní Zadáno 27.08.2020 08.09.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016