Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BP Hvězdlice - rizikové kácení
VZ malého rozsahu Zadávání 18.07.2019 29.07.2019 08:00
Dodávky elektronických průměrek (rámcová dohoda) a poskytování technické podpory programového vybavení elektronických průměrek
nadlimitní Zadáno 18.07.2019 20.08.2019 10:00
Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy v EVL Soutok – Podluží
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2019 07.08.2019 10:00
Valašská Bystřice 220
podlimitní Zadáno 18.07.2019 22.08.2019 10:00
Administrace VZ na strojní vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2019 25.07.2019 10:00
Suchý sklad Čáslavský
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2019 29.07.2019 11:00
Výzva k podání nabídek č. 96 v kat.2 - DNS R16 přípr.půdy chem.
nadlimitní Zadáno 16.07.2019 29.07.2019 07:00
Audit spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) II.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2019 24.07.2019 09:00
LP Tříramenného potoka - přehrážka v km 0,460
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2019 29.07.2019 10:00
PD HB PP Jeřice Oldřichov v Hájích vč. AD
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2019 31.07.2019 09:00
PD VN Bezedník
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2019 31.07.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 325 v kategorii 2 - DNS Zašová OM
nadlimitní Zadávání 16.07.2019
Semetínka km 1,710-1,900
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2019 29.07.2019 11:00
Šumice na Hané km 2,77-15,90 - ZP
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2019 25.07.2019 16:00
Výzva k podání nabídek č. 315 v kategorii 2 - DNS Valašská Bystřice OM_2
nadlimitní Zadávání 12.07.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016