Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Administrace VZ na právní služby
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2019 19.07.2019 10:00
Čečínský potok RVS - nádrže
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2019 18.07.2019 11:00
Pěstební práce rajon 717
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2019 10.07.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 283 v kategorii 2 - DNS Zašová OM
nadlimitní Zadávání 28.06.2019
Výzva k podání nabídek č. 289 v kategorii 2 - DNS Mořkov OM_3
nadlimitní Zadávání 28.06.2019
Výzva k podání nabídek č. 220 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií na OM, LS Vsetín, revír Zlín
nadlimitní Zadávání 27.06.2019
Výzva k podání nabídek č. 268 v kategorii 2 - DNS Mořkov OM (2)
nadlimitní Zadávání 27.06.2019
Výzva k podání nabídek č. 269 v kategorii 2 - DNS Horní Bečva OM
nadlimitní Zadávání 27.06.2019
Výzva k podání nabídek č. 270 v kategorii 2 - DNS Dolní Bečva OM
nadlimitní Zadávání 27.06.2019
Výzva k podání nabídek č. 272 v kategorii 2 - DNS revíry Lukov a Májová OM a asanace dříví
nadlimitní Zadávání 27.06.2019
Výzva k podání nabídek č. 273 v kategorii 2 - DNS revíry Holešov a Lukoveček OM a asanace vyrobeného dříví
nadlimitní Zadávání 27.06.2019
Dodávka pneumatického třídícího stolu
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 17.07.2019 08:00
Revitalizace mokřadu U Okrajkové II - realizace stavebních prácí
podlimitní Zadáno 25.06.2019 17.07.2019 10:00
RN Na pískách-DOSTAVBA.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 02.08.2019 10:00
Folgenský potok, ř.km 0,180 – přehrážka
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2019 15.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016