Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VN Lokalita v Rybníčkách - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2019 03.07.2019 08:00
LC Jizerská - oprava mostu 410373 přes Jizerku
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2019 03.07.2019 11:00
Odstranění havarijního stavu mostního objektu Glovčín - technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2019 01.07.2019 09:00
Stavba stínoviště v lesní školce Višňová
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2019 04.07.2019 10:00
Sklizeň obilnin a kukuřice, doprava do místa uskladnění
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2019 26.06.2019 09:00
Vápenický potok ř.km 0,200 - 1,000
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2019 03.07.2019 10:00
Rusava v Jankovicích km 19,455-19,600 II.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2019 28.06.2019 10:00
BP Smolnický - Obora II.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 25.06.2019 10:00
LC Mlynářovický kopec
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 14.06.2019 00:00
PD RVT Ludvíkovského potoka ř.km 0,000-0,420 vč.AD
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 03.07.2019 09:00
Kralická obora 2RN LP Oslavy v km 34,5
podlimitní Zadáno 12.06.2019 28.06.2019 10:00
VN Černý, VN Mlýnský - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 26.06.2019 09:30
VN Zalíbená II - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 04.07.2019 09:30
Podpora dřevin přirozené druhové skladby v porostech EVL Beskydy na revíru Rožnov
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 12.07.2019 10:00
VN Bílichov III - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 24.06.2019 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016