Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Čištění, sušení a skladování kukuřice, čištění, sušení a skladování pšenice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2019 14.06.2019 09:00
Poradenství při zajištění Prospektu emitenta a emise cenných papírů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2019 01.07.2019 10:00
BP Kněžický potok, ř. km 2,8 - 3,5
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2019 14.06.2019 10:00
PD Chmelnický rybník (obnova) vč. AD
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2019 21.06.2019 09:00
Spolupráce ČSOP a Lesů ČR na ochraně biodiverzity, ekologické osvětě a pomoci handicapovaným volně žijícím živočichům v roce 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2019
VN Voprava - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2019 19.06.2019 09:00
RO - Lapač splavenin Bradelný
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2019 07.06.2019 10:00
Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2021
nadlimitní Zadáno 23.05.2019 25.06.2019 10:00
Čelinský potok ř.km. 3,500 - 3,950 - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2019 31.05.2019 09:30
VN Hořejší Strouha, VN Prostřední Strouha, VN Dolní Strouha - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2019 29.05.2019 09:00
Chuchelenský potok obj.č.7 rek.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2019 27.05.2019 10:00
VN Jaroměř - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2019 22.05.2019 08:30
VN Uhlišťský (rybník) - PD,AD
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2019 22.05.2019 09:30
Výzva k podání nabídek č. 99 v kategorii 2 - DNS Mořkov OM (1)
nadlimitní Zadávání 09.05.2019
VN Vlčí
podlimitní Zadáno 03.05.2019 23.05.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016