Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel LČR - II
nadlimitní Zadáno 29.04.2019 30.05.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 125 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LHC Červený Hrádek II.
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
Výzva k podání nabídek č. 160 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Litvínov (Rv 1)
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
Výzva k podání nabídek č. 161 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Litvínov (Rv4+Rv6)
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
Výzva k podání nabídek č. 166 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Litoměřice
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
Výzva k podání nabídek č. 48 v kategorii 2 Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Žatec
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
Výroba dříví harvestorovou technologií pro LZ (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadáno 26.04.2019 28.05.2019 10:00
Založení lesních společenstev na revíru LUH
podlimitní Zadáno 26.04.2019 22.05.2019 10:00
Dodávky sadebního materiálu (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadáno 24.04.2019 28.05.2019 10:00
Lesní cesta K Oponě, Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského, Opevnění toku Světlá
podlimitní Zadáno 24.04.2019 29.05.2019 10:00
Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku - PD
VZ malého rozsahu Zadávání 24.04.2019 06.05.2019 08:00
Revitalizace Kunštát
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 30.04.2019 10:00
VN Hutě
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 02.05.2019 10:00
RN SAŇ
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2019 30.04.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 73 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví na LS Bučovice, revíry 13 Bukovinka, 14 Hostěnice.
nadlimitní Zadáno 12.04.2019 26.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016