Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
AB LS Kraslice - PD+AD
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2018 31.05.2018 10:00
Depoziční studie
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2018 20.03.2018 10:00
VN Libušín 1 a VN Libušín 2 - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2018 22.03.2018 08:00
Sněžná jáma Pavlovice
VZ malého rozsahu Zadávání 09.03.2018 23.03.2018 09:00
Založení nových větrolamů na Lesní správě Znojmo
podlimitní Zadáno 09.03.2018 27.03.2018 10:00
LC Barvářská
podlimitní Zadáno 08.03.2018 19.04.2018 10:00
Semanínský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2018 20.03.2018 08:00
Nánosy Prusinovice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2018 19.03.2018 09:00
Zděchovka ve Zděchově
podlimitní Zadáno 06.03.2018 09.04.2018 09:00
BP Zvánovický potok ř. km 0,000-1,000
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2018 15.03.2018 08:30
Rekultivace zemníku Šurf
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2018 16.03.2018 13:00
Podpora dřevin přirozené druhové skladby v porostech CHKO a EVL Beskydy v oblasti Veřovických vrhců
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2018 13.03.2018 09:00
BP Zahořanský p. ř.km 0,000-2,000
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2018 13.03.2018 12:30
Rekultivace zemníků Štěstí s radostí a Zlatý kopec - realizace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2018 13.03.2018 09:00
Ludvíkovický potok, ř.km 0,900 - 1,250
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2018 13.03.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016