Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 6 v kategorii 45 - Výroba dříví lanovkovou technologií - KŘ Choceň, LS Svitavy, LR Březová nad Svitavou
nadlimitní Zadáno 09.10.2020 22.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 180 v kategorii 5 - 560 LS Telč, Panenská - DNS úklid klestu na ploše shrnovačem
nadlimitní Zadáno 09.10.2020 20.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 182 v kategorii 5-562 LS Telč, Pahorek-DNS stavba oplocenek
nadlimitní Zadáno 09.10.2020 20.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 44 v kategorii 27 - Výroba dříví komplexní četou - LZ Boubín / polesí Kleť/ úmyslná těžba 2
nadlimitní Zadáno 09.10.2020 20.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 5 v kategorii 69 – Práce a těžba motorovou pilou na LZ Kladská, polesí Lázně Kynžvart a Prameny
nadlimitní Zadáno 09.10.2020 23.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 179 v kategorii 5 -559 LS Telč,Panenská, likvidace klestu na ploše drtičem
nadlimitní Zadáno 09.10.2020 20.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 180 v kategorii 5 - 560 LS Telč, Panenská - DNS úklid klestu na ploše shrnovačem
nadlimitní Zadáno 09.10.2020 20.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 182 v kategorii 5-562 LS Telč, Pahorek-DNS stavba oplocenek
nadlimitní Zadáno 09.10.2020 20.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 78 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou – MÚ DB I. LS Litvínov
nadlimitní Zadáno 08.10.2020 19.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 77 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou – MÚ výběry DB+MD LS Litvínov
nadlimitní Zadáno 08.10.2020 19.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 22 v kategorii 66 - Výroba dříví kombinací technologií na LS Litoměřice
nadlimitní Zadáno 08.10.2020 19.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 76 v kategorii 25 - Výroba dříví komplexní četou na LS Litoměřice
nadlimitní Zadáno 08.10.2020 19.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 75 v kategorii 25 - Výroba dříví komplexní četou na LS Litoměřice
nadlimitní Zadáno 08.10.2020 19.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 12 v kategorii 12 - Výroba dříví harvestorovou technologií - LZ Boubín / polesí Kleť / úmyslná těžba 1
nadlimitní Zadáno 08.10.2020 19.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 43 v kategorii 27 - Výroba dříví komplexní četou - LZ Boubín / polesí Prachatice / úmyslná těžba 2
nadlimitní Zadáno 08.10.2020 19.10.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016