Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka SadMat LZ Kladská - podzim 2017 - 041 - směs
VZ malého rozsahu Zadávání 16.08.2017 23.08.2017 10:30
Čištění příkop na LS Loučná nad Desnou
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2017 23.08.2017 08:00
MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách - A. Opatření pro tetřívka obecného
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2017 29.08.2017 12:00
Vrchová Prakšice
podlimitní Zadáno 11.08.2017 30.08.2017 09:00
Vyznačování majetkových hranic na LHC Klášterec
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2017 21.08.2017 09:00
Oprava a rekonstrukce LC Podhurská - LS Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2017 23.08.2017 08:30
Výstavba kapličky Horní Blatná
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2017 24.08.2017 15:00
Oplocení semenného sadu Brandov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2017 17.08.2017 09:00
Oprava LC revír č.7
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2017 11.08.2017 13:00
PŠ Trojhorský potok, ř.km 1,250 - 1,280 - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2017 10.08.2017 10:00
BP ÚDRŽBA R.203
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2017 04.08.2017 08:00
Monitoring nákladních vozidel a strojů
nadlimitní Zadáno 26.07.2017 31.08.2017 10:00
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2018+
nadlimitní Zadáno 18.07.2017 10.10.2017 10:00
Provádění pěstebních činností – rok 2018+
nadlimitní Zadáno 18.07.2017 10.10.2017 10:00
Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2018+
nadlimitní Zadáno 18.07.2017 10.10.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016