Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mobilní aplikace pro EET
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2016 23.09.2016 10:00
Pěstování sadebního materiálu - jedle bělokoré pro LS Tábor
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2016
Pěstování sadebního materiálu - jedle bělokoré pro LS Tábor II
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2016
BP Přítoky Doubravky a BP Hluboké Mašůvky
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2016 22.09.2016 08:00
Dobroučka
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2016 23.09.2016 08:00
PD VN U Pily, k.ú. Žádlovice
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2016 26.09.2016 09:00
Služby vyvážecí soupravy
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2016 20.09.2016 10:00
Služby vyvážecí soupravy č.2
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2016 20.09.2016 10:00
SOP Dobranovský potok, ř. km 0,000 - 18,549
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2016 22.09.2016 10:00
SV Pod Zemankou, SV Nad ničištěm, SV Pod Sedlem
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2016 20.09.2016 10:00
Rekonstrukce malé vodní nádrže Mláka
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2016 20.09.2016 10:00
Smlouva o reklamě – Generální partner Akademie mládeže
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2016 12.09.2016 10:00
BP Bušínovský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016 16.09.2016 09:00
BP Zavadilka v km 0,200-0,600
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016 13.09.2016 08:00
PD BP Loučka, ř. km 0,0 - 3,1
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016 15.09.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016