Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování průkazů energetické náročnosti nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Lesním závodem Konopiště
VZ malého rozsahu Zadávání 29.01.2013
Vypracování průkazu energetické náročnosti budov spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 24.01.2013
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Krajské ředitelství Šumperk
VZ malého rozsahu Zadávání 23.01.2013
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti KŘ Teplice
VZ malého rozsahu Zadávání 18.01.2013
Zpracování průkazu energetické náročnosti budov spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Krajské ředitelství Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadávání 18.01.2013
Test publikace přehledu plnění
podlimitní Zadávání 22.12.2012 10.01.2013 08:00
Zpracování odborného odhadu výše odvyklého nájemného bytových a nebytových prostor, spravovaných státním podnikem Lesy ČR - Lesní závod Židlochovice
VZ malého rozsahu Zadávání 06.12.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR - Lesní závod Židlochovice
VZ malého rozsahu Zadávání 06.12.2012
Zajištění bezpečnostních služeb a dozoru – budova KŘ Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 17.11.2012 29.11.2012 09:00
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR (KŘ Frýdek-Místek I)
VZ malého rozsahu Zadávání 15.11.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR (KŘ Frýdek-Místek II)
VZ malého rozsahu Zadávání 15.11.2012
Podzimní zalesnění LS Třeboň
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2012 16.11.2012 09:00
Těžba, manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem III LZ Dobříš – Plasy 04/2012
podlimitní Zadáno 06.11.2012 12.11.2012 12:00
Jabkenický potok - výsadba a péče
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2012 02.11.2012 12:00
Těžba, manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem II LZ Dobříš – Plasy 01/2012
podlimitní Zadáno 11.10.2012 19.10.2012 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016